El Col·legi Claret de Valls és un centre educatiu situat a la capital de l’Alt Camp. Va ser fundat pels missioners claretians l’any 1939. Actualment és un centre integrat d’Infantil, Primària i Secundària, que, per tant, escolaritza infants i joves des de la Llar d’Infants fins el final de la ESO, en concert amb la Generalitat de Catalunya. Compta amb més de 700 alumnes i més de 50 professors. D’acord amb el seu caràcter propi, els col·legis claretians promouen la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, segons l’estil de Sant Antoni Maria Claret, i els preparen a participar activament en la transformació i millora de la societat. Són escoles al servei del poble, i així: -Donen resposta a una opció educativa que molts pares reclamen, i volen obrir-se a tothom qui desitja educar-hi els seus fills -S’acullen al finançament públic per tal de garantir la gratuïtat de l’educació i evitar tota descriminació per motius econòmics Compta amb un equip de professors i col·laboradors que es comprometen a donar una educació coherent i de qualitat a tots els alumnes Té el suport i l’estímul dels pares d’alumnes, compromesos amb l’opció educativa pròpia del centre Segueix les orientacions i els criteris pastorals de l’Església Diocesana S’insereix en la realitat sòcio-cultural de Catalunya, com a expressió de la seva identitat cristiana i de la seva vocació evangelitzadora En el marc del pluralisme escolar que caracteritza la nostra societat, l’escola claretiana se sent corresponsable i solidària amb totes les altres escoles del país

El Col·legi Claret de Barcelona és un centre educatiu situat a Barcelona.

Va ser fundat pels Missioners Claretians l’any 1929 en l’actual edifici, però ja des de l’any 1871 els Claretians obren una escola, al «Convent Nou» de la Vila de Gràcia, per als nens del mateix barri i de Sant Martí de Provençals.

Actualment és un centre integrat d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Excepte aquesta darrera etapa, les altres estan concertades amb la Generalitat de Catalunya.

Compta amb uns 1.370 alumnes, uns 80 professors i professores, 5 persones de secretaria i administració, més de 70 persones de diferents serveis i uns 2.000 pares i mares.

D’acord amb el seu caràcter propi, els col·legis claretians promouen la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, segons l’estil de Sant Antoni Maria Claret, i els preparen a participar activament en la transformació i millora de la societat. Són escoles al servei del poble, i així:

-Donen resposta a una opció educativa que molts pares reclamen, i volen obrir-se a tothom qui desitja educar-hi els seus fills
-S’acullen al finançament públic per tal de garantir la gratuïtat de l’educació i evitar tota descriminació per motius econòmics

Compta amb un equip de professors i col·laboradors que es comprometen a donar una educació coherent i de qualitat a tots els alumnes

Té el suport i l’estímul dels pares d’alumnes, compromesos amb l’opció educativa pròpia del centre

Segueix les orientacions i els criteris pastorals de l’Església Diocesana

S’insereix en la realitat sòcio-cultural de Catalunya, com a expressió de la seva identitat cristiana i de la seva vocació evangelitzadora

En el marc del pluralisme escolar que caracteritza la nostra societat, l’escola claretiana se sent corresponsable i solidària amb totes les altres escoles del país