Ikastetxeko heziketa eta pastoraltza, Asti Taldearen Elkartea, Kurkudi Asialdi Eskola. Kiroldegia eta Atalaia egoitza. Lehenatasuna: haur, gazte eta familien pastoraltza bai eskola orduan bai eskola kanpoko orduan. Educación y pastoral del Colegio. Asociación Asti Taldea, Escuela de Tiempo Libre Kurkudi, Residencia Atalaia y Polideportivo. Educació i pastoral del col·legi. Associació Asti Taldea. Escola d’educació en el Lleure, Kurkudi. Residència Atalaia i poliesportiu. Enseignement et Pastorale scolaire. Association «Asti Taldea» École du temps libre «Kurkudi», Résidence «Atalaia» et Centre Sportif. Educazione e pastorale del collegio. Associazione Asti Taldea. Scuola del Tempo Libero Kurkudi. Residenza Atalaia e Polisportiva.