Casa de formación y acogida para enfermos, estudiantes y miembros de otros Organismos. Gaixo, ikasle, beste probintzietako harrera zein formazio etxea. Casa de formació i acollida per malalts, estudiants i membres d’altres organismes. Animation de la paroisse, Maison de formation et accueil de clarétains en études d’autres Organismes et pour les clarétains malades et âgés. Casa di formazione e accoglienza per infermi, studenti e membri di altri Organismi.