Educació i Pastoral. Col·legi Claret (infantil – primària i ESO) i Parròquia de la Mare de Déu del Lledó. Educación y Pastoral. Colegio Claret (infantil – primaria y ESO) y Parroquia de la Mare de Déu del Lledó. Hezkuntza eta pastoraltza Claret ikastetxean. Mare de Deu del Lledoparrokia. Enseignement et Pastoral escolaire au Collège Claret. Paroisse «Mare de Déu del Lledó». Educazione e pastoralenelCollegio Claret. Parrocchia della Madre di Dio del Lledò. Cappellanie. Ministeri personali vari.